سیستم حسابداری شهرداری ها

سیستم حسابداری شهرداری ها
فایل کامل سیستم حسابداری شهرداری ها به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

عنوان: سیستم حسابداری شهرداری هاقالب: Wordتعداد صفحات: 38مقدمه:حسـابداري شهـرداريها در مقام مقايسـه با حسـابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي ميبـاشد وكلـيه خصوصيـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداري دولتي در مورد حسابداري شهـرداريها نيز صـادق است ولي حسـابداري شهرداريهـا در مقايسـه با حسـابداري دولتـي داراي ويژگي خاص ميباشد . دستگاه هاي اجرائي دولتي كه اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمين و پرداخت ميگردد ايجاد كننده تعهدات و پرداخت كنندة هزينـه هاي انجـام شـده خـواهنـد بود و هزينـه هاي انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مينمايد و درآمد دولت در دستـگاه ديگـري متمـركـز ميگـردد. در صورتيكـه در شهـرداريها حسابداري درآمـد و هزينـه در يك واحد مالـي مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و ميتـوان حسـاب هاي درآمد شهـرداري را توأم يـا غيـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.1- روش حسـابدارياز نقطه نظـر مباني ثبت فعاليت هاي مالي روش حسـابداري در شهرداريها روش نقدي خواهد بود« بدين معني كه درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پايان سـال مالـي و نيز هزينـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پايان دوره عمـل بودجه كه 15 ارديبهشـت سـال بعـد ميباشد تشكيل ميشـود»در مـورد درآمد هائيكه عملاًبرگ تشخيص و يا پيش آگهي صادر ميشود و يا دين مـودي نسبت به آنها تحقـق پيدا ميكنـد حسابهاي انتظامي تشكيل و در آنها ثبـت ميگـرددتا اقـلامي از درآمـد هاي مـذكور كه در طول سال مالي به حيطه وصول درنيامده اســت عند اللزوم در پيش بيني درآمدهاي بودجـه سال بعـد منظـور شود.

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چاراویماق (واقع در استان آذربایجان شرقی)

  نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها فایل کامل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چاراویماق (واقع در استان آذربایجان شرقی) به همراه لینک دانلود دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چاراویماق (واقع در استان آذربایجان شرقی)در جدول توصیفی این شیپ فایل…

 • شیپ فایل آبراهه های استان ایلام

  لایه آبراهه های استان ایلام فایل کامل شیپ فایل آبراهه های استان ایلام به همراه لینک دانلود دانلود فایل نقشه ی آبراهه های استان ایلاممشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree

 • پاورپوینت گندزدایی

  گندزدایی فایل کامل پاورپوینت گندزدایی به همراه لینک دانلود دانلود فایل عنوان: گندزداییقالب: پاورپوینتتعداد اسلاید: 19محلول اندازه‌گیری و تنظیم کلرین و دی اکسید کلرینمحلول‌های تجزیه ی مایع اندرس + هاس یک ارائه دهنده جهانی راه‌حل‌های فرایند خودکار سازی می‌باشد.از نظر…

 • درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها

  درس فایل کامل درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها به همراه لینک دانلود دانلود فایل درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنهاتعداد صفحات:25فرمت فایل:ورد چکیدهآدمی از آغاز بر…

 • پاورپوینت معماری مصلی

  مصلی مشهد فایل کامل پاورپوینت معماری مصلی به همراه لینک دانلود دانلود فایل این پاور در باره معماری مصلی برای درس اشنایی با مرمت ابنیه مناسب می باشد و دارای تاریخچه و پلان ونما وبرش می باشد وتوضیحاتی راجع به…