گزارش کارآموزی در زمینه های حشره شناسی- آفات گیاهی و حشره کشها

گیاه پزشکی
فایل کامل گزارش کارآموزی در زمینه های حشره شناسی- آفات گیاهی و حشره کشها به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

دانلود گزارش کارآموزی در زمینه های حشره شناسی- آفات گیاهی و حشره کشهامکان: مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهیگروه گیاهپزشکیفرمت فایل: ورد قابل ویرایشتعداد صفحات: 278این گزارش به صورت کامل در ده فصل و در 278 صفحه، تهیه شده است. فهرست و عناوین فصل ها را در زیر آورده ایم.فهرست مطالبفصل 1: معرفی مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهیمقدمهتاریخچه مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهیشرح وظایف اساسی مؤسسهتشکیلات مؤسسهبخش تحقیقات آفتکش هابخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهانبخش تحقیقات علف های هرز و انگل های گلداربخش تحقیقات سن گندمبخش تحقیقات بیماری های گیاهیبخش تحقیقات رده بندی حشراتبخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزیبخش تحقیقات نماتولوژی گیاهیبخش تحقیقات مبارزه بیولوژیکبخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهانبخش تحقیقات شناسایی رستنی هابخش تحقیقات بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژینیروی انسانیطرح های تحقیقاتیانتشاراتمنابع فصلفصل 2: معرفی محل کارآموزیمعرفی محل کارآموزیفصل 3: کلیاتکلیاتفصل 4: پرپاراسیون میکروسکوپی حشرات و اتاله کردن حشراتتهیه پرپاراسیون میکروسکوپی از حشراتنحوه پرپاراسیوناتاله کردن حشراتمنابع فصلفصل 5: آزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانهزیر راسته جوربالان Homopteraکلید تشخیص خانواده هاي راسته جوربالانخانواده مگس های سفید (سفید بالک ها) Aleurodidaeسفید بالک ها Aleurodidaeمراحل رشدیتخمپوره خزنده (اولین مرحله پورگی)سنین دوم و سوم پورگیشفیرهبالغیندموگرافی و دینامیسم جمعیتآزمایشات انجام شده روی مگس سفید گلخانهمگس سفیدعسلک پنبهکنه دو نقطه ای (کنه تارعنکبوتی)شپشک آرد آلود ساحلیمنابع فصلفصل 6: آزمایشات انجام شده روی سن گندمراسته Hemiptera (ناجوربالان)زیر راسته سن ها Heteropteraکلید شناسایی خانواده های مهم سن هارده بندی سن ها Heteropteraالف- زیر راسته سن های آبزی Cryptocerataب- زیر راسته سن های خاکزی (Gymnocerata یا Amphicorizae)سن گندمآزمایشات انجام شده روی سن گندماثر شبه هورمون جوانی «آدمیرال» بر کنترل پوره های سن معمولی گندم در شرایط مزرعهنتیجه کلی و بحثنتیجه بررسی هامنابع فصلفصل 7: آزمایشات انجام شده روی مگس جالیزراسته Diptera (دوبالان)رده بندی دو بالانمگس های شیار پیشانی دار سیکلورهافا، گروه ساده بال ها، مگس های بال رنگیکلید شناسایی خانواده های مهم مگس های زیر راسته براکی سرا و سیکلورهافامگس قهوه ای جالیزآزمایشات انجام شده روی مگس جالیزمگس خربزهسرخرطومی هندوانه (سرخرطومی جالیز)منابع فصلفصل 8: آزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزاآزمایشات مربوط به تأثیر سموم مختلف روی درصد جوانه زنی بذر کلزافصل 9: کاربرد مخلوط آفتکش هاکاربرد مخلوط آفتکش هاچگونگی چک نمودن ثبات و سازگاری ترکیب داخل تانکروش های ترکیب کردن مواد شیمیایی و آزمایش ثبات و سازگاریبعد از تست چه باید کرد؟ترکیبات سموم آفتکشترکیبات سموم علف کش و حشره کشترکیبات سموم علف کش و قارچکشترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده یا بارور کننده مایعترکیبات سموم علف کش و حاصلخیز کننده خشکمتخصصان می گویند: سموم قارچکش همیشه اگر خوب ترکیب شوند، سودمند هستندمفید بودن ثبات دهنده های حالت اسیدی در کاهش حمل سم در یک جریان شبیه سازی شدهمنابع فصلفصل 10: منابعمنابع فارسیمنابع لاتین

 • پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری

  اصول آموزش و یادگیری فایل کامل پاورپوینت اصول آموزش و یادگیری به همراه لینک دانلود دانلود فایل دانلود پاورپوینت اصول آموزش و یادگیریاین فایل در قالب پاورپوینت قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد قالب: پاورپوینتتعداد اسلاید: 29توضیحات:فهرستيادگيرينگرش هاي مختلف يادگيرينظريه…

 • پاورپوینت میدان سرخ روسیه

  دانلود پاورپوینت میدان سرخ روسیه فایل کامل پاورپوینت میدان سرخ روسیه به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات: فایل پاورپوینت میدان سرخ روسیه،در حجم 35 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:میدان سرخ مسکو در ضلع شرقی دژ…

 • کار تحقیقی مجازات

  حقوق جزایی فایل کامل کار تحقیقی مجازات به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخشی از متن اصلی :مجازاتالف) تعريفدر جوامع مدنى هر انحرافى كه به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعيير و تبديل قرار دهد،…

 • معرفي نرم افزار CATIA به عنوان یک نرم افزار گرافیکی با پاورپوینت(پروژه درس گرافیک کامپیوتری)

  معرفي نرم افزار CATIA به عنوان یک نرم افزار گرافیکی با پاورپوینت(پروژه درس گرافیک کامپیوتری) فایل کامل معرفي نرم افزار CATIA به عنوان یک نرم افزار گرافیکی با پاورپوینت(پروژه درس گرافیک کامپیوتری) به همراه لینک دانلود دانلود فایل معرفي نرم…

 • شبیه سازی خط انتقال HVDC در سیمولینک متلب

  خط انتقال HVDC فایل کامل شبیه سازی خط انتقال HVDC در سیمولینک متلب به همراه لینک دانلود دانلود فایل ...................................شبیه سازی خط انتقال HVDC در سیمولینک متلبشبیه سازی به صورت دقیق و با جزییات کامل انجام شده است.برای نمایش نتایج…